Krav för att få ett lån

Lånebelopp

Hur behandlas min ansökan om lån?