saker-identifiering.jpg
Är du rätt försäkrad?

Logga in på Mina Sidor för att se, ändra och lägga till försäkringar.

Läs mer

Säker identifiering

För re:member är våra kunders förtroende vår största tillgång. Detta förtroende utgör grunden för vår verksamhet. Förtroendet bygger på respekt och skydd för kundernas personliga integritet. Vi upprätthåller detta skydd genom att behandla den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av re:member, eller av någon annan för remembers räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

re:member arbetar konstant med att förbättra våra processer och rutiner för att hantera och skydda din information så säkert som möjligt.

Vi har etablerat omfattande ramverk för att identifiera och adressera risker och hot. Vi har en föränderlig hotbild, från bedrägerier och stöld till kriminalitet online och identitetstölder. re:member gör vårt yttersta för att du som kund inte ska påverkas negativt av dessa hot.

Ansökan

Du kan känna dig trygg när du ansöker om ett kreditkort eller lån hos re:member. Vi skickar alltid all kommunikation gällande din kredit till din folkbokförda adress, och en signatur från dig som kund krävs alltid innan kredit kan tecknas. Vi förbehåller oss även rätten att göra en sedvanlig kreditprövning. När vi behandlar din ansökan så tar vi hänsyn till din nuvarande kreditsituation, om du inte uppfyller de kraven som vi har på våra krediter så kommer vi inte att kunna bevilja din ansökan. Detta kan bero på flera olika anledningar, tex att din inkomst inte är tillräckligt hög för det kreditengagemanget du efterfrågar eller att du har betalningsanmärkningar.

Vi uppmanar dig dock att endast lämna bara ut ditt personnummer när det är nödvändigt. Kontrollera kreditupplysningar och fakturor så att det är krediter som du själv har tagit och använd gärna en låsbar brevlåda för att minska risken för brevstöld.

Mina Sidor

För att logga in som användare på Mina Sidor behöver du inte registrera dig, däremot behöver du ha tillgång BankID eller Mobilt BankID.

BankID är en e-legitimation som gör det möjligt för kreditinstitut, företag, banker, organisationer och myndigheter att både identifiera och ingå avtal med privatpersoner på Internet. BankID är lika personlig som ett fysiskt körkort eller ID-kort. Kontakta din bank eller logga in på din internetbank för att beställa BankID.

re:member app

Som re:memberkund kan du logga in på re:member appen för att se ditt saldo och dina transaktioner, ansöka om utökad kredit samt föra över pengar till ditt bankkonto.

För att kunna logga in på re:member appen så behöver du identifiera dig. För att aktivera och använda dig av appen så behöver du logga in med BankID eller Mobilt BankID. 

 

Säker identifiering för kortanvändning på Internet

Som ett led i att öka säkerheten vid handel med betal- och kreditkort på nätet har de flesta svenska banker och kreditinstitut infört att alla Visa och Mastercard betal- och kreditkort ska vara anslutna till Verified by Visa/Mastercard Secure Code. Det innebär att du vid varje betaltillfälle på en näthandelssajt som är ansluten till tjänsten identifierar dig med ett lösenord, BankID eller Mobilt BankID.

re:member flex: Ordinarie årsavgift 0 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 39 kr). Årsräntan sätts individuellt och är 9,74 %-28,24 % (2024-01-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 30 000 kr är den effektiva räntan 21,55 % vid betalning med e-faktura. Det sammanlagda belopp som ska betalas är 33 242 kr. Beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten återbetalas med månatliga avbetalningsbelopp under 12 månader (avbetalningsbelopp i snitt 2 770 kr), årsräntan är 24,74 %, och 39 räntefria dagar utnyttjats samt där krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag och pappersfaktura.

Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,75 % på valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 200 kr, men högst skulden på kontot. Avtalet gäller tillsvidare och ångerrätt gäller. För fullständiga villkor tryck här.

Kreditgivare: Entercard Group AB (org nr 556673-0585) 105 34 Stockholm. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen.