sakerhet-kreditkort.jpg
Är du rätt försäkrad?

Logga in på Mina Sidor för att se, ändra och lägga till försäkringar.

Läs mer

Hur vi arbetar med säkerhet

Ditt förtroende för oss är vårt primära fokus och en av våra största tillgångar. Med hänsyn till risker och hot i vår verksamhet och i omvärlden gör vi allt vi kan för att säkerställa att din information hanteras korrekt och säkert när du använder våra tjänster.

Vårt ansvar

re:member ser det som vårt viktigaste ansvar att skydda dina uppgifter på bästa sätt. Våra säkerhetsrutiner och policies syftar till att säkerställa att den information vi har om dig förblir oåtkomlig för obehöriga.

Vi skyddar information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner. Vi vill göra dig uppmärksam på att ingen anställd eller partner till oss någonsin kommer att kontakta dig för att få ditt lösenord, kreditkortsinformation eller pinkod.

Säkerhet i våra lösningar och tjänster

Att skydda din personliga information är ett stort och viktigt ansvar som vi tar på stort allvar. Vi arbetar därför kontinuerligt med att säkerställa säkerheten i våra system och tjänster genom:

  • Säkra processer

re:member arbetar konstant med att förbättra våra processer och rutiner för att hantera och skydda din information så säkert som möjligt. Vi har etablerat omfattande ramverk för att identifiera och adressera risker och hot. Vi har en föränderlig hotbild, från bedrägerier och stöld till kriminalitet online och identitetstölder. re:member gör vårt yttersta för att du som kund inte ska påverkas negativt av dessa hot.

  • Säkra system

När vi utvecklar våra system och tjänster till dig som kund gör vi det alltid med säkerhet i fokus.Varje lösning går igenom en kvalitetsprocess där vi säkerställer att din information alltid kommer att hanteras på ett säkert sätt som följer alla lagar och krav. Varje system testas och granskas omfattande för att verifiera att alla risker har hanterats korrekt.

  • Säkerhet i vår organisation

Att skydda din information genom våra processer och tekniska lösningar skulle aldrig vara möjligt utan rätt kompetens. Vi har höga krav på våra anställda och våra externa resurser. Ett grundkrav är att alla varje år ska certifiera sig inom informationssäkerhet, personuppgiftshantering, bedrägerier och övriga frågor för att stärka vår hantering av din information.

Integritet och sekretess

Integritet

För re:member är våra kunders förtroende vår största tillgång. Detta förtroende utgör grunden för vår verksamhet. Förtroendet bygger på respekt och skydd för kundernas personliga integritet. Vi upprätthåller detta skydd genom att behandla den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av re:member, eller av någon annan för re:members räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Sekretess

Bestämmelser om sekretess avseende kunduppgifter finns för att värna om kundernas förtroende för den bank eller det finansiella institut där de är kunder. Sekretessen omfattar alla uppgifter om enskilda kunder, vilket innebär att sådana uppgifter får användas och lämnas vidare endast om det inte är obehörigt. Sekretessen gäller såväl mellan enheter och befattningshavare inom företaget som i förhållande till andra företag inom och utom koncernen. Kunduppgifter lämnas i vissa fall till myndigheter med stöd av lag eller annan författning.

Läs mer om vår Integritetspolicy här

Hur skyddar vi dig?

Bedrägeribevakning

Oavsett om du handlar i en butik eller på nätet, hemma eller utomlands, kan du alltid känna dig trygg när du betalar med ditt re:member.

Kortet är utrustat med PayGuard™, ett av marknadens modernaste trygghetssystem för kortbetalningar. Det innebär att ditt kort är skyddat och att du aldrig behöver betala för något du inte köpt. Det enda du behöver göra är att hålla kortet under uppsikt och aldrig lämna ut din kod. Skulle systemet upptäcka något som inte verkar stämma, så kontaktar vi dig direkt via SMS för att kontrollera att allt är som det ska. Skulle du förlora kortet, så kan du spärra det dygnet runt från hela världen på 0771-24 15 00 (ett tips är att spara numret i telefonen). Kontrollera även att dina kontaktuppgifter är uppdaterade på Mina Sidor.

re:member flex: Ordinarie årsavgift 0 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 39 kr). Årsräntan sätts individuellt och är 9,74 %-28,24 % (2024-01-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 30 000 kr är den effektiva räntan 21,55 % vid betalning med e-faktura. Det sammanlagda belopp som ska betalas är 33 242 kr. Beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten återbetalas med månatliga avbetalningsbelopp under 12 månader (avbetalningsbelopp i snitt 2 770 kr), årsräntan är 24,74 %, och 39 räntefria dagar utnyttjats samt där krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag och pappersfaktura.

Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,75 % på valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 200 kr, men högst skulden på kontot. Avtalet gäller tillsvidare och ångerrätt gäller. För fullständiga villkor tryck här.

Kreditgivare: Entercard Group AB (org nr 556673-0585) 105 34 Stockholm. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen.