betalningsfri-manad-med-kreditkort.jpg
  1. Start
  2. Kreditkort
  3. Betalningsfri månad

Betalningsfri månad

Tips om kreditkort

Det finns många fördelar med ett kreditkort från re:member.

Läs mer

Med re:members kreditkort har du möjlighet att utnyttja betalningsfri månad två gånger per år. En betalningsfri månad innebär att du inte behöver betala din faktura utan skjuter istället upp betalningen till månaden därpå. Du kan få två betalningsfria månader per kalenderår med minst tre månaders mellanrum.


För att kunna utnyttja en betalningsfri månad så måste gällande kontovillkor ha uppfyllts tre månader i följd närmast före betalningsfri månad. Dvs de tre senaste inbetalningarna ska vara korrekt utförda och det ska finnas kvar pengar på krediten för eventuell räntedragning och eventuellt betalningsskydd.

När du vill utnyttja en betalningsfri månad behöver du meddela detta till Kundservice på telefon 0771- 15 00 15 eller via Mina Sidor. Observera att du behöver meddela Kundservice senast sex vardagar före förfallodagen för månad du önskar vara betalningsfri. Är ditt förfallodatum mindre än om fem dagar ber vi dig kontakta Kundservice på telefon 0771- 15 00 15 för att vi med säkerhet ska hinna behandla din ansökan. 

Eventuella räntor för perioden debiteras som vanligt. För effektiv ränta se villkoren eller kontakta Kundservice på telefon 0771- 15 00 15.

 

re:member flex: Årsavgift 0 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 29 kr). Årsräntan sätts individuellt och är 9,74%-24,74% (2016-01-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 14,67% vid betalning med e-faktura. Det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 506 kr (avbetalningsbelopp i snitt 1 792 kr/mån).**

re:member more: Ordinarie årsavgift 295 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 29 kr). Kreditränta f.n. 16,24 % (2016-01-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 13,78 % utan årsavgift (17,00 % med årsavgift) och det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 714 kr (avbetalningsbelopp i snitt 1 810 kr/mån) med årsavgift.*

Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,75 % på valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 200 kr, men högst skulden på kontot. Avtalet gäller tillsvidare och ångerrätt gäller.

* Det sammanlagda beloppet och den effektiva räntan är uträknade utifrån ett exempel där krediten är återbetald på 12 månader, årsräntan är 17,24%, att 39 räntefria dagar utnyttjas samt att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag och pappersfaktura.

** Det sammanlagda beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten är återbetald på 12 månader och att 39 räntefria dagar utnyttjas samt att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag och pappersfaktura.

Kreditgivare: EnterCard Group AB (org. nr. 556673-0585) 105 34 Stockholm. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen.