1. Start
  2. Kreditkort
  3. Frågor och svar om kreditkort
  4. Var hittar jag mina inbetalningsuppgifter?

Var hittar jag mina inbetalningsuppgifter?

Du hittar dina inbetalningsuppgifter längst ned på ditt faktura. Observera att ditt OCR-nummer (referensnummer) alltid är detsamma, så du kan lätt göra inbetalningar när du själv önskar med inbetalningsuppgifterna nedan.

Betalningsmottagare: EnterCard Group AB
Bankgironr: 5122-5860
OCR-nummer: Du hittar ditt OCR-nummer på din faktura under inbetalningsuppgifter.