Varför får jag felmeddelande om att cookies inte tillåts i min webbläsare?

Om du får ett felmeddelande om att webbläsarens funktion för cookies är avaktiverat, kan du pröva att öppna ett nytt fönster i webbläsaren. När du använder flera flikar i ett webbläsarfönster kan det ibland leda till att cookie-funktionen avaktiveras.