Jag har fått en annan valutakurs på reward-rabatten vid köp i utländsk valuta

Rabatterna blir beräknade vid en något senare tidpunkt än vid själva köptillfället. Valutakurser förändras hela tiden och kurserna kommer därför alltid att skilja sig något mellan de två beloppen. Skillnaden kan dock alltid förändra sig åt båda håll.