Hur skickar jag in en fullmakt för mitt re:member-konto?

För att någon annan än du som kontoinnehavare ska kunna få ut information angående ett konto hos re:member/Entercard behövs en fullmakt. Observera att vi på Entercard endast accepterar våra egna fullmakter.

Viktigt att notera är att en fullmaktsinnehavare till ett konto inte har möjlighet att göra några ändringar på kontot utan kan endast ta del av viss information. Vad fullmakten omfattar finner du information om på blanketten.

Hämta fullmaktsblankett

Blanketten måste inkomma till oss per post och ska skickas till:
Entercard Group AB
OPG
105 34 Stockholm

Det är viktigt att alla fälten är ifyllda och att du signerar blanketten innan den skickas till oss.