Vad är SWIFT?

SWIFT, numera känt som BIC-nummer, är en kod som behövs för att man ska kunna utföra internationella betalningar. Om du till exempel ska genomföra en betalning från utlandet till ditt svenska kreditkort, måste du ha rätt SWIFT-nummer till din bank för att kunna genomföra betalningen. SWIFT består av 8 eller 11 tecken och här kan du hitta den kod som gäller för utlandsbetalningar hos re:member.