Vad gör jag om jag fått en påminnelse?

Om din betalning inkommit till oss efter inbetalningsdagen så skickar vi en påminnelse. Vi skickar också påminnelse utifall du betalat mindre än lägsta beloppet på kontoutdraget.

Om du fått en påminnelse men vet att du betalat in sent kan du bortse från påminnelsen. Om du betalat in ett lägre belopp än ”lägst belopp att betala” flyttas det förfallna beloppet över till nästkommande kontoutdrag.

Innan ett ärende går till inkasso skickar vi ut tre månaders påminnelser.
Om du hamnat efter med betalningarna så kontaktar du vår Kravavdelning på 08-737 12 10, de arbetar specifikt med dessa frågor.