Vad är inkasso?

Inkasso innebär att ett företag tagit på sig att driva in en skuld åt ett annat företag, till exempel i form av en obetald faktura. Om du inte betalar din faktura i tid, får du vanligtvis först en betalningspåminnelse och om du trots detta inte betalar, går ärendet vidare och du får ett inkassokrav med ett nytt förfallodatum. Om du fortfarande inte betalar går ärendet då vidare till indrivning hos Kronofogden, vilket i förlängningen kan leda till att du får en betalningsanmärkning.

Ett första inkassokrav betyder alltså inte automatiskt att du har fått en betalningsanmärkning, utan det är först när det har gått vidare till en anmärkning hos kreditupplysningsbolagen som din kreditvärdighet drabbas negativt.

Tips: Var noga med att kontrollera att inkassokravet du fått är korrekt. I vissa fall kanske du redan har betalt fakturan eller bestridit själva betalningen, och då kan du bestrida även inkassokravet.

Om inkassokravet är korrekt

Då är det viktigt att du betalar i tid, för att undvika ytterligare problem och avgifter. Företag har ingen skyldighet att skicka en påminnelse, utan kan låta ärendet gå till inkasso direkt. Hos re:member får du tre betalningspåminnelser innan ärendet går vidare till inkasso. Läs mer om vad du gör om ärendet har gått till inkasso här.