Vad är förfallodatum?

Förfallodatum är det datum som en skuld ska vara återbetalad. 

Hur många dagar har jag på mig att betala?

Alla fakturor har ett förfallodatum och vanligtvis brukar du ha 30 dagar på dig att betala, men vissa företag kan kräva betalning redan inom 10, 14, eller 15 dagar. Om förfallodatum infaller på en helgdag, räcker det att pengarna är hos mottagaren nästa bankdag. Om du har svårt att betala inom utsatt tid, kan du i vissa fall få förfallodatumet framflyttat. Ibland tillkommer ränta på den extra betalningstiden, men många företag brukar kunna göra undantag om du kontaktar deras kundservice.

Vad händer om jag inte betalar innan förfallodatumet?

Om du betalar fakturan via t.ex. bankgiro, brukar överföringen ta minst en helgfri vardag på sig att komma fram, och om du genomför betalningen på förfallodatum kommer pengarna alltså att komma in försent. Vanligtvis brukar det inte få några konsekvenser, men det kan hända att du får eftersläpande dröjsmålsränta på en separat faktura. Om du avstår från att betala helt och hållet, kan ärendet gå vidare till inkasso och Kronofogden, vilket i slutändan kan innebära många extra avgifter och betalningsanmärkningar.