Vad är kontonummer och clearingnummer?

Kontonummer är ett sätt för banken att identifiera ägaren till ett konto, för att på så vis kunna bokföra transaktioner – det vill säga alla insättningar och uttag som görs på kontot. Om du ska överföra pengar till en annan person behöver du ha tillgång till det aktuella kontonumret.

Ett svenskt kontonummer är alltid uppdelat i två delar, clearingnummer och kontonummer. Clearingnumret identifierar vilken bank kontot tillhör, då olika banker använder olika former av clearingnummer. De flesta banker har ett clearingnummer bestående av fyra siffror och ett kontonummer på sju siffror, med vissa undantag.

Swedbank har till exempel även vissa konton som använder fem siffror i clearingnumret. Här kan du se en lista över alla olika svenska bankers clearingnummer. 

Exempel:

Om clearingnumret börjar på 7 är kontonumret (inkl. clearing) elva siffror långt, och clearingnumret är då de fyra första siffrorna.

Exempel: 7xxx-12-34567 

Om clearingnumret börjar på 8 är kontonumret femton siffror, och clearingnumret är då de fem första siffrorna.

Exempel: 8xxx-x, 123 456 789-0 

Vad är mitt kontonummer?

Om du är osäker på vad du har för kontonummer kan du ta reda på detta via Mina Sidor. Logga in på Mina Sidor här för att enkelt få tillgång till all information om dina konton och transaktioner.