Hur läser jag min faktura/kontoutdrag?

Tycker du att det är svårt att förstå vad som står på kontoutdraget? Här är guiden som gör siffrorna och de olika delarna begripliga. Kontoutdraget (som dessutom är fakturan) består av två delar, med sammanställningen överst och betalningsinformationen längst ner.

sa-laser-du-fakturan.jpg

 1. Kontonummer
  Det bankkonto som ditt kort är kopplat till.

 2. Kod till kortservice
  Den kod du ska uppge när du ringer till Kortservice. På Kortwebben kan du ändra koden till en kod du väljer själv. Har du valt en egen kod döljs denna på kontoutdraget.

 3. Lägst att betala
  Det lägsta beloppet du kan betala för den period som fakturan avser. Du kan själv välja om du vill betala in ett högre belopp och på så sätt minska din räntekostnad.        
                      
 4. Betala hela beloppet  
  Din totala skuld. “Betala hela beloppet” visar det belopp som du utnyttjat av krediten inklusive ränta och eventuella avgifter när kontoutdraget skrevs. Betalar du in hela detta belopp får du ingen räntekostnad och din skuld är nere på noll.

 5. Oss tillhanda  
  Samma sak som ”Förfallodatum”, det vill säga det datum din betalning senast ska finnas hos Entercard.

 6. OCR-nummer
  OCR-numret gör att vi ser att det är just din faktura som är betald. Numret måste alltid anges om du betalar din räkning via Internet. Alla inbetalningar till ditt konto har samma OCR-nummer.

 7. Skuld på föregående faktura
  Din totala skuld förra månaden (innan du betalade förra månadens faktura och innan de köp/uttag du gjort den här månaden).

 8. Periodens inbetalningar
  De inbetalningar du gjort under perioden.

 9. Periodens köp/transaktioner samt avgifter 
  De köp och uttag du gjort sedan förra fakturan plus avgifter.

 10. Total skuld vid sammanställning
  Sammanställning av din totala skuld, både föregående faktura samt denna periods skuld 

 11. Beviljad kredit/köpgräns        
  Den totala summan som du kan använda för att handla/betala med ditt kort. Beloppet minskar när du betalar med kortet och ökar igen när du gör en inbetalning.

 12. Årsränta
  Den ränta du har för ditt kreditkort. 

Längre ner på fakturan får du en sammanställning av samtliga transaktioner du gjort under perioden, avgifter och räntor.

Om det är något som ändå känns oklart, eller om du har andra frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.