Hur länge står en betalningsanmärkning kvar?

För privatpersoner och enskilda näringsidkare finns en betalningsanmärkning registrerad hos kreditupplysningsbolagen i tre år och tas bort automatiskt senast tre år efter den dag då anmärkningen uppkom. När det gäller skuldsanering syns anmärkningen i fem år och tas automatiskt bort fem år efter den dag då den beviljades av Kronofogden eller tingsrätten.

Om ett företag får en betalningsanmärkning finns den kvar i fem år, medan ansökan om betalningsföreläggande syns i två år och tas bort två år efter utgången av det år då ansökan gjordes.

Kan man bli av med en betalningsanmärkning tidigare?

Skulden kan bli sekretessmarkerad tidigare än efter tre år, om:

  • det är din första betalningsanmärkning
  • om du betalat skulden 
  • om du inte drar på dig någon ny skuld under de kommande två åren

Det betyder att kreditupplysningsbolagen inte får lämna ut information om din anmärkning.

När betalningsanmärkningen har försvunnit har du möjlighet att förbättra din kreditvärdighet, så länge du inte drar på dig fler anmärkningar. Vid en andra betalningsanmärkning blir din första anmärkning synlig igen, och det blir ännu svårare att få lån och krediter.