Kan jag ansluta extrakort till Samsung Pay?

Ja, anslut på samma sätt som för huvudkortet. Såhär ansluter du ett kort till Samsung Pay. 

Du kan som mest ansluta tio betalkort till samma enhet.