När jag ska betala med mitt kort utomlands får jag ibland frågan om jag vill betala i svenska kronor. Är det bra att göra det?

Vi rekommenderar inte att betala med kreditkortet i svenska kronor utomlands då detta kan medföra väsentliga kursskillnader mot att betala i landets egen valuta.