Finns det någon tidsgräns för reklamation?

Både Mastercard och Visa har regler och tidsgränser som måste följas vid en kortreklamation. För att inte förlora din reklamationsrätt måste du agera snabbt, försöka lösa problemet direkt med butiken och spara kvitton och avtal. En reklamation ska alltid göras inom skälig tid.