Hur behandlas min reklamation?

Handläggningstiden vid kortreklamation kan tyvärr dra ut på tiden. Det beror på att butikens bank ska få tillräckligt med tid för att kunna få fram så mycket information som möjligt. Under handläggningen kan vi komma att kontakta dig för att kontrollera underlag och information som vi fått från butikens bank. Då är det viktigt att du återkopplar till oss så fort som möjligt så att vi kan gå vidare med ärendet.

Under handläggningstiden rättar vi de reklamerade uttagen/kortköpen på ditt kortkonto. Framkommer det efter utredningen att det inte finns grund för återbetalning förbehåller sig Entercard rätten att ta tillbaka det krediterade beloppet. När utredningen är klar skickar vi dig ett skriftligt besked.