Hur mycket betalar jag i ränta på den kredit jag utnyttjat?

Den aktuella årsräntan hittar du på det månatliga fakturan. Om du alltid betalar hela fakturabeloppet tillkommer ingen ränta.