Kan jag få höjd ränta?

Den enda gången vi kan komma att ändra räntesatsen är i den utsträckning som motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för oss eller andra kostnadsförändringar som vi inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades.