Om jag spärrar mitt kort, blir det spärrat för Google Pay också automatiskt?

Ja, om du spärrar ditt kort blir det också spärrat i Google Pay.