Jag har fått ett nytt kort, behöver jag lägga in det i Google Pay igen?

Om du har fått ett nytt automatiskt ersättningskort för att giltighetstiden har löpt ut, behöver du inte göra någonting, kortet i Google Pay uppdateras automatiskt.  

Har du fått ett nytt kort för att det tidigare spärrats eller ersatts av annan anledning så behöver du själv ta bort det gamla kortet och lägga in det nya kortet igen.