Vad gör jag om jag inte kan eller vill skaffa ett Bank-ID?

Om du behöver identifiera dig som re:member-kund men inte har möjlighet att skapa ett BankID kan du skicka en identifieringsblankett till oss. I den har du med en kopia på din ID-handling samt signaturer från två vittnen. 

Ladda ner identifieringsblankett

Du skickar blanketten till:

Entercard Group
Identifiering
105 34 Stockholm

Om du märker kuvertet med ”Frisvar” behöver du inte betala något porto.