Vad gör jag om mitt Bank-ID inte fungerar?

BankID är en internetbaserad lösning som kräver täckning, Wi-Fi eller 4G, för att fungera. Kontrollera ditt nätverk om BankID inte fungerar. 

Andra anledningar till att tjänsten inte fungerar:

  • Att ditt BankID gått ut 
  • Att ditt BankID har blivit spärrat 
  • Att fel lösenord har angetts 

Kontakta i första hand din bank för att få hjälp om problemet kvarstår.