Vad gör jag om mitt BankID inte fungerar?

Om ditt BankID inte fungerar är det viktigt att veta att BankID är en internetbaserad lösning som kräver täckning, Wi-Fi eller 4G, för att fungera. Kontrollera ditt nätverk om BankID inte fungerar. 

Andra anledningar till att BankID inte fungerar:

  • Att ditt BankID gått ut 
  • Att ditt BankID har blivit spärrat 
  • Att fel lösenord har angetts 

Kontakta i första hand din bank för att få hjälp om problemet kvarstår.

Läs även om hur du skaffar nytt BankID här, och om hur du skaffar mobilt BankID på en ny telefon här.