Vilken ränta får jag på mitt kreditkort?

Kreditkortet re:member flex har en individuell ränta som sätts beroende på din individuella kreditbedömning. Därför kan vi inte ge räntan på förhand. 

Så här går det till

Efter att du skickat in din ansökan gör vi en sedvanlig kreditprövning för att se om du uppfyller kraven för att bli beviljad. Din individuella kreditbedömning ligger till grund för om vi kan bevilja din ansökan och vilken ränta samt kreditgräns du får. Räntan för re:member flex ligger inom spannet 9,74 % - 28,24 %. 

Det är inte möjligt att förhandla om räntan, så om du är nöjd med den ränta du blivit tilldelad bekräftar och signerar du vårt erbjudande. 

Efter att du signerat ansökan får du hem kortet med posten inom 3-5 arbetsdagar.