När får jag som kund reda på vilken ränta jag får?

Din tilldelade ränta får du i brevet med ditt kreditkort. Du godkänner räntan i och med att du använder ditt kort för första gången.