Vad kan jag ha för kreditgräns?

Kreditgränsen bestäms efter kreditprövningen där hänsyn tas till både risk och befintliga krediter. Krediten du kan få vid ansökningstillfället är mellan 10 000 och 50 000. Efter sju månader finns möjlighet att höja krediten upp till 120 000, efter det kan du ansöka om höjning av krediten var fjärde månad.