Varför fick jag avslag på min ansökan?

När du ansöker om ett kreditkort hos oss, prövas din ansökan av våra automatiska kreditväderingsmodeller.

Det tas därför inte hänsyn till annan information än vad som finns tillgänglig vid ansökningstillfället.

Får du avslag betyder det inte nödvändingtvis att du är en dålig betalare, men att vi på re:member klassificerat din ansökan som riskfylld baserat på den informationen som finns tillgänglig.