remember-flex-forsakringar.jpg

Försäkringar med re:member flex

re:member kreditkort

Har du inte ett re:member-kort?

Ansök om re:member flex här

I mars 2018 förnyade vi våra re:member-försäkringar. Det är nu inte längre möjligt att lägga till eller förnya individuella tilläggsförsäkringar. Många av dessa har vi istället samlat i en kompletterande reseförsäkring och i Trygghetspaketet. Läs mer om det och hur det påverkar dig här

För dig som tecknade eller förnyade dina tilläggsförsäkringarn före den 1 mars 2018:

Här nedanför kan du läsa mer om de olika försäkringarna som du tidigare hade möjlighet att välja till ditt kort. Läs mer om våra försäkringar genom att klicka på önskad rubrik.

Aktivitetsskydd

Om du under resa drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller att bagaget inte kommit fram i tid lämnas ersättning för kostnader för hyra av aktivitetsutrustning. 

Avbeställningskydd

Om du betalat en resa med ditt re:member kreditkort kan du med hjälp av Avbeställningsskydd gardera dig mot oförutsedda händelser.

Evenemangsskydd

Få ersättning för dina eventuella avbeställningskostnader.

Försening – person och bagage

Om du köpt en resa med ditt re:memberkort och drabbas av att ditt flyg, båt, tåg eller buss blir inställt, överbokat eller vid avresa blir försenat med mer än fyra timmar.

Köpskydd

Med Köpskydd får du två års allriskförsäkring på hemelektronik och hushållsmaskiner som du betalat för med ditt re:member kreditkort.

Missad avresa

Om du betalat en resa med ditt re:member kreditkort och det allmänna färdmedlet från resans utgångspunkt blir försenat så att du missar en inbokad avgång kan du få ersättning för extrakostnader som uppstår för att komma ikapp/ansluta dig till resan.

Nyckelservice

Om du på grund av rån eller en annan plötslig oförutsedd och ofrivillig händelse förlorar dina nycklar till din permanenta bostad hjälper Nyckelservice dig med att förmedla en låssmed för låsöppning.

Nödbiljetter

Om du betalat en resa med ditt re:member kreditkort och på grund av stöld, rån, eller annan plötslig och oförutsedd händelse under resan förlorar dina färdbiljetter kan du med denna försäkring förmedlas likvärdiga nödbiljetter.

Nödkontanter

Om du på en resa, som är betald med re:member kreditkort, blir bestulen eller förlorar ditt re:member kort, kan du få hjälp med nödkontanter.

Olycksfallsskada

Du kan få ersättning om du på en resa, betalad med re:member kreditkort, råkar ut för en olycksfallsskada som leder till minst 20 % invaliditet eller dödsfall.

Prisgaranti

Om du köpt en vara till ordinariepris och betalat med ditt re:member kreditkort och du inom 90 dagar från inköpsdatum hittar en identisk vara till ett lägre ordinarie pris lämnas ersättning för mellanskillnaden.

Självriskskydd

Om det under en utlandsresa, som är betalad med ditt re:member kreditkort, inträffar en ersättningsbar skada i din permanenta bostad eller med din bil, lämnas ersättning för betald självrisk, dock högst 10 000 kr.

Läs mer i villkoren för Försäkringar (öppnas i ett separat fönster)

Tilläggsförsäkring:

Betalningsskydd Plus

Ett extra skyddsnät vid ett plötsligt inkomstbortfall. 

 

re:member flex:  Årsavgift 0 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 39 kr). Årsräntan sätts individuellt och är 9,74%-24,74% (2020-01-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 14,67% vid betalning med e-faktura. Det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 506 kr (avbetalningsbelopp i snitt 1 792 kr/mån). Det sammanlagda beloppet och den effektiva räntan är uträknade utifrån ett exempel där krediten är återbetald på 12 månader, årsräntan är 17,24%, att 39 räntefria dagar utnyttjas samt att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag och pappersfaktura.

Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,75 % på valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 200 kr, men högst skulden på kontot. Avtalet gäller tillsvidare och ångerrätt gäller. För fullständiga villkor tryck här.

Kreditgivare: EnterCard Group AB (org nr 556673-0585) 105 34 Stockholm. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen.