re:member

  • att du kan få 50 000 kr i kredit.
  • att du inte betalar någon årsavgift.
  • att vi inte har några dolda avgifter.
Effektiv ränta 11,08% - 20,55% vid utnyttjad kredit på 15 000 SEK (2012-05-02)