1. Start
  2. Reward
  3. Frågor och svar
  4. Felmeddelande om att cookies inte tillåts i min webbläsare

Felmeddelande om att cookies inte tillåts i min webbläsare

Om du får ett felmeddelande om att webbläsarens funktion för cookies är avaktiverat, kan du pröva att öppna ett nytt fönster i webbläsaren. När du använder flera flikar i ett webbläsarfönster kan det ibland leda till att cookie-funktionen avaktiveras.