Frågor om ränta

Välj fråga:

re:member flex

Privatlån

re:member flex

Vad innebär individuell ränta?

Individuell ränta innebär att räntan bestäms utifrån dina förutsättningar när du ansöker. Vi baserar räntesatsen på den kreditbedömning som görs vid ansökan.

Vilka olika räntor kan jag få?

Din individuella ränta kommer att ligga inom spannet 9,74% - 24,74%. Vilken ränta du får avgörs av kreditbedömningen som vi gör när du ansöker.

Vilken ränta får jag?

Räntan sätts individuellt och kan inte ges på förhand. Efter inskickad ansökan gör vi en helhetsbedömning och sätter räntan efter kreditprövningen.

Kan jag få höjd ränta?

Den enda gången vi kan komma att ändra räntesatsen är i den utsträckning som motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för oss eller andra kostnadsförändringar som vi inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades.

När får jag som kund reda på vilken ränta jag får?

Din tilldelade ränta får du i brevet med ditt kreditkortet. Du godkänner räntan i och med att du använder ditt kort för första gången.

Kan jag få individuell ränta på mitt re:member more kort?

Nej, det är endast re:member flex som erbjuder individuell ränta.

Privatlån

Vad erbjuder vi för ränta?

Vi erbjuder dig individuell ränta. Vilken ränta du blir erbjuden beror bland annat på din kreditvärdighet och hur din ekonomi ser ut. De aktuella räntespannen är 4,95%, 5,95 %, 7,95 % 9,95%, 14,95% och 19,95%.

Vilken ränta du får avgörs av kreditbedömningen vi gör när du ansöker, men tänk på att totalkostnaden blir lägre ju kortare återbetalningstid du väljer. Med hjälp av vår lånekalkylator kan du enkelt se hur mycket du kan låna och vilka räntor som gäller.

Varför erbjuds kunder olika räntor?

Räntesatsen på lånet återspeglar kreditvärdigheten hos dig som kund. Det som påverkar kreditvärdigheten är inkomst, skuldsättning, kreditförfrågningar, betalningsanmärkningar med mera. Räntan ligger inom spannet 4,95 – 19,95 procent, beroende på lånebelopp, återbetalningstid och den individuella kreditbedömning vi gör.

Med re:members lånekalkylator kan du enkelt se hur mycket du kan låna, vad månadskostnaden blir och vilka räntor som gäller. Välj lånebelopp och önskad återbetalningstid så visas månadskostnaden vid olika räntesatser. 

Vad avgör vilken ränta jag får?

Räntesatsen på lånet återspeglar kreditvärdigheten hos dig som kund. Det som påverkar kreditvärdigheten är inkomst, skuldsättning, kreditförfrågningar, betalningsanmärkningar med mera.

Erbjuder re:member både fast och rörlig ränta?

Nej, re:member erbjuder enbart rörlig ränta. Rörlig ränta innebär att räntesatsen följer förändringarna på räntemarknaden, vilket innebär att räntan kommer att kunna förändras under din låneperiod. Innan en ränteändring träder i kraft kommer du alltid att informeras om detta i god tid.

Fördelen med rörlig ränta är att den rörliga räntan ofta är något lägre än den fasta räntan och att du har möjlighet att närsomhelst betala av hela lånet utan att det tillkommer någon extra avgift. 

Vad betyder rörlig ränta?

Rörlig ränta är ränta som ändrar sig kontinuerligt och kan både gå upp och ner. Räntesatsen följer förändringarna på räntemarknaden, vilket innebär att räntan kommer att kunna förändras under din låneperiod. Du kommer alltid att bli informerad i god om en eventuell ränteändring. Fast ränta innebär att räntesatsen är samma under hela räntebindningsperioden och erbjuds vanligen för bolån.

Fördelen med rörlig ränta är att den rörliga räntan ofta är något lägre än den fasta räntan och att du har möjlighet att närsomhelst betala av hela lånet utan att det tillkommer någon extra avgift. Även historisk sett så kan man se att en rörlig ränta gett en lägre räntekostnad i längden, jämfört med en fast ränta. 

Kan räntan för lånet öka?

Ja, eftersom vi erbjuder rörlig ränta. Rörlig ränta innebär att räntesatsen följer förändringarna på räntemarknaden, vilket innebär att räntan kan komma att  förändras under din låneperiod.

Vad betyder nominell ränta?

Den nominella räntan är den angivna årliga räntan på ett lån, med undantag för bankavgifter. För att få en översikt över de totala kostnaderna för ett lån måste du titta på den effektiva räntan. I den effektiva räntan ingår förutom den nominella räntan också uppläggningsavgifter, aviseringsavgifter och andra avgifter.

Vad menas med effektiv ränta?

Den effektiva räntan är ett jämförelseverktyg som visar hur stor den totala kostnaden för lånet är, inklusive alla avgifter, som till exempel uppläggnings- och aviseringsavgift. Om du önskar mer information om effektivränta kan du läsa på Konsumentsverkets hemsida (konsumentverket.se).

Med vår lånekalkylator kan du också enkelt se hur mycket du kan låna, vad månadskostnaden blir och vilka räntor som gäller.

Varför är räntan högre för ett blancolån än ett bolån?

Eftersom ett blancolån är ett lån utan säkerhet löper långivaren en högre risk med att låna ut pengar, till skillnad från ett exempelvis ett bolån där din bostad står som säkerhet för lånet. Ett blancolån är helt enkelt ett lån där långivaren, till exempel en bank eller ett finansbolag, inte ställer några krav på säkerhet. Det privatlån som re:member erbjuder är ett exempel på ett lån utan säkerhet.

Jämför detta med till exempel ett bostadslån, där bostaden vanligtvis används som säkerhet för lånet. Det innebär att banken kan kräva att du säljer bostaden om du inte klarar av att betala tillbaka lånet.

Fördelen med ett blancolån är att din ansökan behandlas snabbt och att du kan använda pengarna till vad du vad du vill, till exempel att renovera hemmaåka på en lång resa eller köpa något du har drömt om länge. I gengäld får du betala lite mer i ränta när du tar ett blancolån. Men det är kanske inte ett orimligt krav med tanke på att det är ett lån utan säkerhet och långivaren därmed tar en viss risk.

Med vår lånekalkylator kan du enkelt se hur mycket du kan låna, vad månadskostnaden blir och vilka räntor som gäller.