integritetspolicy.jpg

Integritetspolicy

Vad drömmer du om?

Upptäck fördelarna med ett privatlån från re:member.

Läs mer

www.remember.se är en webbplats som drivs av EnterCard Group AB ("EnterCard"), ett företag inom Swedbankkoncernen.

Material som finns tillgängligt på www.remember.se är endast avsett som allmän information och presenteras i befintligt skick. EnterCard garanterar inte att innehållet på webbplatsen är fullständigt eller riktigt. Användandet av materialet sker på användarens egen risk. EnterCard ansvarar inte i något fall för skada som kan uppkomma genom användande av webbplatsen. Externa länkar kan öppnas utan EnterCards vetskap. EnterCard påtar sig inte något ansvar för den information eller andra uppgifter som förekommer på de hemsidor, till vilka länkar öppnas.

Upphovsrättslagen

Material som lagts ut av EnterCard på Internet skyddas av upphovsrättslagen. Det innebär bland annat att allt återgivande av material eller delar därav förutsätter upphovsmannens tillstånd. Material från www.remember.se får bara användas för privat bruk. All annan användning, t.ex. kopiering, mångfaldigande, överföring eller kommersiellt utnyttjande av materialet fordrar upphovsmannens tillstånd. Om det är oklart huruvida EnterCard eller annan äger upphovsrätten får vi be dig att kontakta EnterCard, adress anges nedan, för vidare besked.

Information om cookies

En cookie är en textfil som kan sparas i din webbläsare ( tex Mozilla Firefox eller Google Chrome)  när du besöker en webbsida, om din webbläsare är inställd på att spara cookies. Du kan ställa in användandet av och omfattningen på cookies i din webbläsares (tex Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) säkerhetsinställningar. Du kan ställa in din dator så att du blir informerad varje gång en cookie sparas, eller så kan du stänga av alla cookies via din webbläsare. I hjälp-funktionen i din webbläsare kan du läsa mer om hur du gör för att ändra eller uppdaterar dina inställningar. Cookies kan bland annat användas för att underlätta din användning av webbsidan och för att samla in statistik.

På www.remember.se finns två typer av cookies. Den ena typen av cookie, så kallad sessionscookie, lagras endast temporärt under besöket på webbsidan. För att kunna logga in i Kortwebben måste du tillåta användningen av sessionscookies. Sessionscookies används för att du ska kunna utföra dina ärenden och försvinner när du loggar ut eller stänger webbläsaren. Den andra typen, så kallade persistenta cookies, sparar en fil under en begränsad tid på din dator. Denna webbsida använder persistenta cookies för att följa besökarnas navigering på webbsidan och för att samla in statistik i syfte att optimera och förbättra webbsidan. Informationen används bland annat för att förbättra webbsidan och för att anpassa digital marknadsföring till dig även på andra webbsidor. En del av dessa persistenta cookies är så kallade tredjepartscookies från externa leverantörer. Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn, e-postadress eller IP-adress.

Om du nekar användning av persistenta cookies påverkar det inte funktionaliteten på webbsidan. Det påverkar dock spårning av köp via re:member reward, vilket kan medföra att reward-rabatt ej registreras på ditt konto. Om du nekar användningen av sessionscookies medför det att du inte kan utföra tjänster på webbplatsen.

www.remember.se använder sig av cookies från Google Analytics för att kunna följa trafiken till och på webbplatsen. Statistiken samlas in för att kunna utvärdera webbplatsens utformning och därmed kunna anpassa tjänster och erbjudanden för våra besökare. Om du vill läsa mer om hur Google Analytics samlar information om ditt besök på vår webbplats kan du läsa mer här.

Behandling av personuppgifter

Du är införstådd med att EnterCard behandlar personuppgifter i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera engagemang i bolaget. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka bolag i EnterCard eller Swedbankkoncernen samarbetar. Du är vidare införstådd med att personuppgifter kan komma att behandlas för marknadsföringsändamål hos EnterCard, EnterCardkoncernen eller Swedbankkoncernen samt hos dessas samarbetspartners.EnterCard kan, till följd av myndighetsföreskrift, svensk eller utländsk lag vara skyldig att till annan lämna information om dina uppgifter.

Information om behandling av personuppgifter lämnas av EnterCard, som också tar emot begäran om rättelse av personuppgift.

EnterCard Group AB
Attn: Personuppgiftsregisterutdrag
SE-105 34 Stockholm.