Frågor och svar om Betalningsskydd och Låneskydd

Frågor om Betalningsskydd (kreditkort)

Frågor om Låneskydd (privatlån)Betalningsskydd

Vad täcker försäkringen?

 • Om du blir ofrivilligt arbetslös där arbetslösheten varar i minst 30 dagar i följd kan du få ersättning på 12,5% av din utestående skuld varje månad i maximalt 240 dagar (gäller inte för egenföretagare).
 • Om du drabbats av tillfällig arbetsoförmåga eller blir tillfälligt sjukskriven (i minst 50 % pga. sjukdom eller olycksfall i mer än 21 dagar i följd) betalas en ersättning ut på 12,5% av din utestående skuld vid skadedagen i maximalt 240 dagar.
 • Om du blir inlagd på sjukhus i minst 3 dagar i följd kan du få ersättning som motsvarar 12,5% av din utestående skuld varje månad i maximalt 90 dagar (Gäller endast för egenföretagare)
 • Vid allvarlig sjukdom täcks hela din utestående skuld.
 • Vid dödsfall täcks hela din utestående skuld.

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna information är förenklad och förkortad i förhållande till de fullständiga villkoren för försäkringen. Det som står i försäkringsvillkoret gäller alltid.

Ladda ner fullständiga villkor för Betalningsskydd Plus

 

Vad täcker försäkringen om jag blir arbetslös? (Gäller inte för egenföretagare)

Efter 30 dagars sammanhängande tillfällig arbetslöshet betalas ersättning ut från första dagen du blev arbetslös (skadedagen). Den månatliga ersättningen är 12,5% av din utestående skuld vid skadedagen. Du får ersättning i maximalt 240 dagar. Ersättningen betalas ut via Entercard till ditt konto för att reducera eller helt avskriva din utestående skuld.

Om du blir arbetslös eller varsel läggs i mindre än 30 dagar efter försäkringens startdatum betalas ingen ersättning ut.

Viktigt: Du är själv alltid betalningsansvarig för kvarvarande skuld på ditt betal- och kreditkort även under ett pågående försäkringsärende. Om du har skickat in en skadeanmälan till vår försäkringsadministratör WTW och inte kan betala din nästa faktura, vänligen kontakta vår Kundservice på telefonnummer: 08-7371210 (måndag – torsdag 09:00 – 20:00, fredag 09:00 – 17:00). Vi har egna specialister som hjälper våra kunder med betalningsproblem.

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna information är förenklad och förkortad i förhållande till de fullständiga villkoren för försäkringen. Det som står i försäkringsvillkoret gäller alltid.

Ladda ner fullständiga villkor för Betalningsskydd Plus

Vad täcker försäkringen om jag drabbas av tillfällig arbetsoförmåga?

Försäkringen ger dig ersättning om du drabbas av tillfällig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall som leder till:

 • minst 50% sjukskrivning
 • Samt minst 21 dagars sammanhängande frånvaro från ditt ordinarie arbete.

Vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall där du konsulterat läkare eller fått vård för den anmälda sjukdomen/olycksfallet inom det första 30 dagar från försäkringens startdatum lämnas ingen ersättning.

Viktigt: Du är själv alltid betalningsansvarig för kvarvarande skuld på ditt betal- och kreditkort även under ett pågående försäkringsärende. Om du har skickat in en skadeanmälan till vår försäkringsadministratör WTW och inte kan betala din nästa faktura, vänligen kontakta vår Kundservice på telefonnummer: 08-7371210 (måndag – torsdag 09:00 – 20:00, fredag 09:00 – 17:00). Vi har egna specialister som hjälper våra kunder med betalningsproblem.

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna information är förenklad och förkortad i förhållande till de fullständiga villkoren för försäkringen. Det som står i försäkringsvillkoret gäller alltid.

Ladda ner fullständiga villkor för Betalningsskydd Plus

Jag är egenföretagare, vad täcker försäkringen om jag blir inlagd på sjukhus?

Försäkringen kan ge dig ersättning vid sjukhusvistelse om du som egenföretagare har varit inlagd på sjukhus i mer än 3 dagar i följd.  Efter 3 dagars sammanhängande sjukhusvistelse betalas ersättning ut från första dagen du blev inlagd (skadedagen). Den månatliga ersättningen är 12,5% av din utestående skuld vid skadedagen. Du får ersättning i maximalt 90 dagar. Ersättningen betalas ut via Entercard till ditt konto för att reducera eller helt avskriva din utestående skuld

Vid sjukhusvistelse på grund av sjukdom eller olycksfall där du konsulterat läkare eller fått vård för den anmälda sjukdomen/olycksfallet inom de första 30 dagar från försäkringens startdatum lämnas ingen ersättning.

Viktigt: Du är själv alltid betalningsansvarig för kvarvarande skuld på ditt betal- och kreditkort även under ett pågående försäkringsärende. Om du har skickat in en skadeanmälan till vår försäkringsadministratör WTW och inte kan betala din nästa faktura, vänligen kontakta vår Kundservice på telefonnummer: 08-7371210 (måndag – torsdag 09:00 – 20:00, fredag 09:00 – 17:00). Vi har egna specialister som hjälper våra kunder med betalningsproblem.

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna information är förenklad och förkortad i förhållande till de fullständiga villkoren för försäkringen. Det som står i försäkringsvillkoret gäller alltid.

Ladda ner fullständiga villkor för Betalningsskydd Plus

Vad täcker försäkringen vid allvarlig sjukdom?

Om du drabbas av en allvarlig sjukdom får du  ersättning för hela din utestående skuld som du har vid tidpunkt för din första diagnos. Ersättning betalas ut  via Entercard till ditt konto för att helt avskriva din utestående skuld.

Vad som räknas som allvarlig sjukdom kan du läsa om i villkoren.

Viktigt: Du är själv alltid betalningsansvarig för kvarvarande skuld på ditt betal- och kreditkort även under ett pågående försäkringsärende. Om du har skickat in en skadeanmälan till vår försäkringsadministratör WTW och inte kan betala din nästa faktura, vänligen kontakta vår Kundservice på telefonnummer: 08-7371210 (måndag – torsdag 09:00 – 20:00, fredag 09:00 – 17:00). Vi har egna specialister som hjälper våra kunder med betalningsproblem.

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna information är förenklad och förkortad i förhållande till de fullständiga villkoren för försäkringen. Det som står i försäkringsvillkoret gäller alltid.

Ladda ner fullständiga villkor för Betalningsskydd Plus

Vad täcker försäkringen vid dödsfall?

Om du avlider under försäkringstiden betalar försäkringen ut en ersättning för hela din utestående skuld som du hade vid tidpunkten för dödsfallet. Ersättning betalas ut via Entercard till ditt konto för att helt avskriva din utestående skuld.

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna information är förenklad och förkortad i förhållande till de fullständiga villkoren för försäkringen. Det som står i försäkringsvillkoret gäller alltid.

Ladda ner fullständiga villkor för Betalningsskydd Plus

 

Låneskydd

Vad täcker försäkringen?

 • Om du blir ofrivilligt arbetslös och där arbetslösheten varar i minst 21 dagar i följd täcker försäkringen hela månadsbetalningen i upp till 12 månader (gäller inte för egenföretagare).
 • Om du drabbas av tillfällig arbetsoförmåga/sjukskrivning till minst 20 % pga. sjukdom eller olycksfall i mer än 21 dagar i följd täcker försäkringen hela månadsbetalningen i upp till 12 månader.
 • Om du blir inlagd på sjukhus i mer än sju dagar i följd täcker försäkringen hela månadsbetalningen i upp till 3 månader.
 • Om du behöver ta hand om sjukt barn eller nära anhörig som leder till minst 20 % sjukskrivning gäller försäkringen efter 21 dagars sammanhängande tillfällig frånvaro. Försäkringen täcker hela månadsbetalningen i upp till 12 månader.
 • Vid dödsfall täcks hela utestående skulden (upp till högst 350 000 kronor).

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna information är förenklad och förkortad i förhållande till de fullständiga villkoren för försäkringen. Det som står i försäkringsvillkoret gäller alltid.

Ladda ner fullständiga villkor för Låneskydd Plus

Vad täcker försäkringen om jag blir arbetslös? (Gäller inte för egenföretagare)

Försäkringen ger dig ersättning om du blir ofrivilligt arbetslös (uppsagd av arbetsgivaren) och är utan arbete i minst 21 dagar i följd. Ersättningen betalas ut i maximalt 365 dagar.

Ersättningsbeloppet motsvarar månadsbetalningen för lånet på skadedagen, dock högst 15 000 kronor per månad. Du får ersättning utbetald via Entercard till ditt privatlånekonto för att reducera eller helt avskriva din utestående skuld.

Vid arbetslöshet är skadedagen din första dag av arbetslöshet.

Viktigt: Du är själv alltid betalningsansvarig för kvarvarande skuld på ditt privatlån även under ett pågående försäkringsärende. Om du har skickat in en skadeanmälan till vår försäkringsadministratör WTW och inte kan betala din nästa faktura, vänligen kontakta vår Kundservice på telefonnummer: 08-7371210 (måndag – torsdag 09:00 – 20:00, fredag 09:00 – 17:00). Vi har egna specialister som hjälper våra kunder med betalningsproblem.

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna information är förenklad och förkortad i förhållande till de fullständiga villkoren för försäkringen. Det som står i försäkringsvillkoret gäller alltid.

Ladda ner fullständiga villkor för Låneskydd Plus

Vad täcker försäkringen om jag drabbas av tillfällig arbetsoförmåga?

Försäkringen ger dig ersättning om du drabbas av tillfällig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall som leder till:

 • minst 20 % sjukskrivning
 • samt minst 21 dagars sammanhängande frånvaro från ditt ordinarie arbete.

Ersättningen betalas ut från första dagen du blev sjuk (skadedag) och i maximalt 365 dagar. Ersättningsbeloppet som betalas ut motsvarar månadsbetalningen för lånet på skadedagen, dock högst 15 000 kronor per månad.

Ersättningen betalas ut via Entercard till ditt privatlånekonto för att reducera eller helt avskriva din utestående skuld.

Viktigt: Du är själv alltid betalningsansvarig för kvarvarande skuld på ditt privatlån även under ett pågående försäkringsärende. Om du har skickat in en skadeanmälan till vår försäkringsadministratör WTW och inte kan betala din nästa faktura, vänligen kontakta vår Kundservice på telefonnummer: 08-7371210 (måndag – torsdag 09:00 – 20:00, fredag 09:00 – 17:00). Vi har egna specialister som hjälper våra kunder med betalningsproblem.

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna information är förenklad och förkortad i förhållande till de fullständiga villkoren för försäkringen. Det som står i försäkringsvillkoret gäller alltid.

Ladda ner fullständiga villkor för Låneskydd Plus

Jag är egenföretagare, vad täcker försäkringen om jag blir inlagd på sjukhus?

Försäkringen kan ge dig ersättning vid sjukhusvistelse om du som egenföretagare har varit inlagd på sjukhus i mer än 7 dagar i följd.

Ersättningen betalas ut i maximalt 90 dagar. Du kan då få ersättning från den första dagen du blev inlagd på sjukhus (Skadedag). Ersättningsbeloppet som betalas ut motsvarar månadsbetalningen för lånet på skadedagen, dock högst 15 000 kronor per månad. Ersättningen betalas ut via Entercard till ditt privatlånekonto för att reducera eller helt avskriva din utestående skuld.

Viktigt: Du är själv alltid betalningsansvarig för kvarvarande skuld på ditt privatlån även under ett pågående försäkringsärende. Om du har skickat in en skadeanmälan till vår försäkringsadministratör WTW och inte kan betala din nästa faktura, vänligen kontakta vår Kundservice på telefonnummer: 08-7371210 (måndag – torsdag 09:00 – 20:00, fredag 09:00 – 17:00). Vi har egna specialister som hjälper våra kunder med betalningsproblem.

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna information är förenklad och förkortad i förhållande till de fullständiga villkoren för försäkringen. Det som står i försäkringsvillkoret gäller alltid.

Ladda ner fullständiga villkor för Låneskydd Plus

Vad täcker försäkringen vid omsorg för sjukt barn eller nära anhörig som leder till minst 20 % sjukskrivning?

Försäkringen kan ge dig  ersättning om nära anhörig eller ditt, din makes/makas, sambos eller registrerade partners barn drabbas av allvarlig sjukdom eller olycksfall, som leder till:

 • minst 20% frånvarande från ditt ordinarie arbete
 • samt minst 21 sammanhängande dagar för att vårda den sjuke eller skadade.

Ersättningen betalas ut från första dagen du blev arbetsfrånvarande (Skadedag) och i maximalt 365 dagar. Ersättningsbeloppet som betalas ut motsvarar månadsbetalningen för lånet på skadedagen, dock högst 15 000 kronor per månad.

Ersättningen betalas ut via Entercard till ditt privatlånekonto för att reducera eller helt avskriva din utestående skuld.

Viktigt: Du är själv alltid betalningsansvarig för kvarvarande skuld på ditt privatlån även under ett pågående försäkringsärende. Om du har skickat in en skadeanmälan till vår försäkringsadministratör WTW och inte kan betala din nästa faktura, vänligen kontakta vår Kundservice på telefonnummer: 08-7371210 (måndag – torsdag 09:00 – 20:00, fredag 09:00 – 17:00). Vi har egna specialister som hjälper våra kunder med betalningsproblem.

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna information är förenklad och förkortad i förhållande till de fullständiga villkoren för försäkringen. Det som står i försäkringsvillkoret gäller alltid.

Ladda ner fullständiga villkor för Låneskydd Plus

Vad täcker försäkringen om jag avlider?

Om du avlider under försäkringstiden betalar försäkringen ut en ersättning för hela din utestående skuld som du hade vid tidpunkten för dödsfallet, dock högst 350 000 kronor.

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna information är förenklad och förkortad i förhållande till de fullständiga villkoren för försäkringen. Det som står i försäkringsvillkoret gäller alltid.

Ladda ner fullständiga villkor för Låneskydd Plus