unicef_top.jpg
  1. Start
  2. Kreditkort
  3. re:member UNICEF

En bättre värld för alla barn

re:member kreditkort

Vårt kreditkort re:member flex har ingen årsavgift och rabatt i över 300 webbutiker.

Ansök om re:member flex

Den 31 mars 2016 upphörde re:member och UNICEFs kortsamarbete och från och med det datumet kan inte re:member UNICEF-kortet användas för nya köp.

Alla kunder med ett re:member UNICEF-kort har fått ett erbjudande om ett nytt re:member-kort. Läs mer om kortet på remember.se. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta Kundservice på telefonnummer 0771-15 00 15.

Tillsammans med UNICEF kommer vi att hitta nya sätt att bidra till deras viktiga arbete för barns rättigheter.

 

UNICEF är världens ledande barnrättsorganisation med expertkunskap i alla frågor som rör barns behov och rättigheter. Sedan 1946 arbetar UNICEF som en del av FN med att ge alla barn i alla länder den självklara rätten att få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda enligt Barnkonventionen. Frivilliga bidrag från privatpersoner, stiftelser, regeringar och företag, som re:member, gör det möjligt.

Effektivränta 11,52% - 25,27% (2016-01-01) vid utnyttjad kredit på 20.000 kr.

re:member UNICEF-kortet: Ordinarie årsavgift 295 kr. Kreditränta f.n. 16,24 % (2016-01-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 13,78 % utan årsavgift (17,00 % med årsavgift) och det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 714 kr med årsavgift. Det sammanlagda beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten är återbetald på 12 månader och att 39 räntefria dagar utnyttjas samt att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag.

Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,5 % på valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 200 kr, men högst skulden på kontot. Avtalet gäller tillsvidare och ångerrätt gäller.

Kreditgivare: EnterCard Sverige AB (org nr 556673- 0593) 105 34 Stockholm. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen.