prisgaranti.jpg

Prisgaranti - re:member Mastercard

re:member kreditkort

Har du inte redan ett re:member kort?

Ansök här

Vad är Prisgaranti?

Prisgaranti är en försäkring som kan ge dig ersättning för mellanskillnaden om du köpt en vara till ordinarie pris och hittar en identisk vara till ett lägre ordinarie pris inom 90 dagar. 

Prisgaranti redan inkluderad 

Försäkringen Prisgaranti är inte längre möjlig att beställa enskild som en individuell tilläggsförsäkring, utan ingår numera i vårt Trygghetspaket. För dig med kreditkortet re:member Mastercard är Trygghetspaketet redan inkluderat utan extra kostnad. 

Hur fungerar Prisgaranti?

Om du köpt en vara till ordinariepris och betalat med ditt re:member kreditkort och du inom 90 dagar från inköpsdatum hittar en identisk vara till ett lägre ordinarie pris lämnas ersättning för mellanskillnaden. Garantin avser affärer i Sverige och svenskregistrerade företag på internet, där varans inköpsvärde är minst 1 000 kr och prisskillnaden minst 100 kr. Högsta ersättning är 5 000 kr.

Läs mer om Trygghetspaketet och försäkringen Prisgaranti här. 

Om olyckan är framme

Har du råkat ut för en skada som du behöver anmäla? Skadeanmälan registrerar du direkt på Europeiska ERVs hemsida.

re:member Mastercard: Ordinarie årsavgift 195 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 29 kr). Kreditränta f.n. 16,24 % (2016-01-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 13,78 % utan årsavgift (15,89 % med årsavgift) och det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 614 kr (avbetalningsbelopp i snitt 1 801 kr/mån) med årsavgift. Det sammanlagda beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten är återbetald på 12 månader och att 39 räntefria dagar utnyttjas samt att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag.

Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,75 % på valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 200 kr, men högst skulden på kontot. Avtalet gäller tillsvidare och ångerrätt gäller.

Kreditgivare: EnterCard Group AB (org nr 556673-0585) 105 34 Stockholm. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen.