nodkontanter.jpg

Nödkontanter - re:member Mastercard

re:member kreditkort

Har du inte redan ett re:member kort?

Ansök här

Om du på en resa, som är betald med re:member kreditkort, blir bestulen eller förlorar ditt re:member kort, kan du få hjälp med nödkontanter. Högsta lånebelopp är upp till resterande kreditbeloppet på kortet, dock högst 25 000 kr i lokal valuta.

Nödkontanterna som lämnas är ingen försäkringsersättning utan är att betrakta som ett kontantuttag och för återbetalning av lånet gäller bestämmelserna enligt kortvillkoren.

Ring ERV/Euro-Alarm på +46 (0) 770-456 899 och uppge hur mycket du behöver låna, och var pengarna ska betalas ut.

Läs mer i villkoren för Försäkringar (öppnas i ett nytt fönster)

re:member Mastercard och Visa: Ordinarie årsavgift 195 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 29 kr). Kreditränta f.n. 16,24 % (2016-01-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 13,78 % utan årsavgift (15,89 % med årsavgift) och det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 614 kr (avbetalningsbelopp i snitt 1 801 kr/mån) med årsavgift. Det sammanlagda beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten är återbetald på 12 månader och att 39 räntefria dagar utnyttjas samt att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag.

Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,75 % på valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 200 kr, men högst skulden på kontot. Avtalet gäller tillsvidare och ångerrätt gäller.

Kreditgivare: EnterCard Sverige AB (org nr 556673- 0593) 105 34 Stockholm. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen.