forsening–person-och-bagage.jpg

Försening – person och bagage - re:member Mastercard

re:member kreditkort

Har du inte redan ett re:member kort?

Ansök här

I mars 2018 förnyade vi våra re:member-försäkringar. Det är nu inte längre  möjligt att lägga till eller förnya individuella tilläggsförsäkringar. Många av dessa har vi istället samlat i en kompletterande reseförsäkring och i Trygghetspaketet. Läs mer om det och hur det påverkar dig här

Om du köpt en resa med ditt re:memberkort och drabbas av att ditt flyg, båt, tåg eller buss blir inställt, överbokat eller vid avresa blir försenat med mer än fyra timmar, har du rätt till ersättning.

Ersättning lämnas med 600 kr per person och högst 2 400 kr per familj.

Vid försening mer än 8 timmar lämnas ytterligare ersättning med 600 kr per person och högst 2 400 kr per familj.

Vid förseningar på mer än 24 timmar lämnas ytterligare ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för kost och logi eller annan kostnad nödvändig för resans ändamål. Inköpen ska göras efter 24 timmar och på den ort där förseningen inträffade och styrkas med kvitton.

Bagageförsening
Om du betalat en utlandsresa med ditt re:memberkort och ditt incheckade bagage inte lämnats ut inom 6 timmar efter ankomst lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader, som inköp av kläder och toalettartiklar. Inköpen skall göras efter sex timmar och på den ort där förseningen inträffade och kunna styrkas med kvitto.

Högsta ersättningsbelopp är 3 000 kr per person och högst 6 000 kr per familj vid ett och samma förseningstillfälle. Har det incheckade bagaget inte lämnats ut inom 24 timmar efter ankomst lämnas ytterligare ersättning för skäliga merkostnader. Inköpen ska göras efter 24 timmar och på den ort där förseningen inträffade och styrkas med kvitton.

Läs mer i villkoren för Försäkringar (öppnas i ett nytt fönster)

Om olyckan är framme

Har du råkat ut för en skada som du behöver anmäla? Skadeanmälan registrerar du direkt på Europeiska ERVs hemsida.

re:member Mastercard: Ordinarie årsavgift 195 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 29 kr). Kreditränta f.n. 16,24 % (2016-01-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 13,78 % utan årsavgift (15,89 % med årsavgift) och det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 614 kr (avbetalningsbelopp i snitt 1 801 kr/mån) med årsavgift. Det sammanlagda beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten är återbetald på 12 månader och att 39 räntefria dagar utnyttjas samt att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag.

Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,75 % på valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 200 kr, men högst skulden på kontot. Avtalet gäller tillsvidare och ångerrätt gäller.

Kreditgivare: EnterCard Group AB (org nr 556673-0585) 105 34 Stockholm. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen.