Har du fått oönskad reklam från oss?

I så fall ber vi om ursäkt. Vi har fått din adress från Statens personadressregister, SPAR och Marknadsinformation analys AB (MIA). Det finns flera sätt att ta bort sig från dessa register – för utträde ur MIA får vi be dig kontakta MIA på 020 – 52 92 92.

Spärr mot direktreklam

Du kan också lägga in en direktreklamspärr NIX adresserat tfn 020-55 70 00 om du vill slippa direktreklam.  NIX adresserat är direktreklambranschens egen spärregister. Mer information hittar du på www.nixtelefon.org.

Notera att det kan ta 2-3 månader för denna reklamspärr att aktiveras.