Vad innebär individuell ränta?

Individuell ränta innebär att räntan bestäms utifrån dina förutsättningar när du ansöker. Vi baserar räntesatsen på den kreditbedömning som görs vid ansökan.

Läs hela svaret

Vilka olika räntor kan jag få?

Din individuella ränta kommer att ligga inom spannet 9,74% - 24,74%. Vilken ränta du får avgörs av kreditbedömningen som vi gör när du ansöker.

Läs hela svaret

Vilken ränta får jag?

Räntan sätts individuellt och kan inte ges på förhand. Efter inskickad ansökan gör vi en helhetsbedömning och sätter räntan efter kreditprövningen.

Läs hela svaret

Kan jag få höjd ränta?

Den enda gången vi kan komma att ändra räntesatsen är i den utsträckning som motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för oss eller andra kostnadsförändringar som vi inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades.

Läs hela svaret

När får jag som kund reda på vilken ränta jag får?

Din tilldelade ränta får du i brevet som kreditkortet sitter på när du får det för första gången. Du godkänner räntan i och med att du använder ditt kort för första gången.

Läs hela svaret

Kan jag få individuell ränta på mitt re:member more kort?

Nej, det är endast re:member flex som erbjuder individuell ränta.

Läs hela svaret