Varför kan jag inte få viss information via e-mail eller varför kan inte en anhörig få information som gäller mitt konto?

Banker och kreditmarknadsbolag har banksekretess. Detta innebär att alla uppgifter som rör en bankkunds mellanhavanden med en bank eller ett kreditmarknadsbolag faller under sekretess oavsett om det rör sig om skriftliga eller muntliga uppgifter. Till och med uppgiften om att en viss person är kund hos ett sådant bolag omfattas av sekretessen. Banksekretessen gäller även kundens tidigare förbindelser med bolaget, dvs sekretessen upphör inte i och med att någon upphör att vara kund. Sekretessen gäller för evigt.

Om du önskar att någon annan tar del av information gällande ditt konto kan du kontakta Kundservice för att få fullmaktsblankett hemskickad.