För dig som har re:member more

Vad händer med tilläggsförsäkringarna? 

Från och med mars 2018 ersätts resepaketet för re:memebr more med en ny kompletterande reseförsäkring. Det är därför inte längre möjligt att välja att lägga till de individuella tilläggförsäkringarna som vi tidigare erbjöd till ditt kort.

Gällande dina andra nuvarande tilläggsförsäkringar och de du valt att köpa till före 1 mars 2018 kommer avtalet att upphöra 12 månader efter det att du tecknade eller senast förnyade dem. Du är försäkrad fram till försäkringarna upphör.

Individuella tilläggsförsäkringar som kommer att upphöra helt:

Betalskyddet omfattas inte av denna ändring.

Övriga individuella tilläggförsäkringar kommer att fortsätta inkluderas i din kompletterande reseförsäkring och i Trygghetspaketet.

Du kan logga in på Mina sidor för att se vilka försäkringar du har på ditt kort.

Ditt resepaket ersätts med en kompletterande reseförsäkring 

När vi förnyar försäkringarna ersätts ditt nuvarande resepaket med en kompletterande reseförsäkring. Om du betalar mer än 50 % av din resa med ditt re:member kreditkort ingår en kompletterande reseförsäkring samt avbeställningsskydd.

Din kompletterande reseförsäkring kommer att omfatta följande typ av skada eller händelse:

  • Avbeställningsskydd
  • Resestartskydd
  • Missat anslutningsflyg
  • Försening av allmänt färdmedel vid avresa
  • Bagageförsening vid utlandsresa
  • Kapitalbelopp vid olycksfall
  • Självriskskydd vid utlandsresa
  • Självriskeliminering hyrbil (utomlands)
  • ID-stöld

Och ersätter resepaketet som innehåller följande:

Observera att ersättning for nödbiljetter och nödkontanter inte omfattas i den kompletterande reseforsäkringen. Dessa kommer att upphöra 12 månader efter det att du tecknade eller senast förnyade dem. Den kompletterande reseföräkringen kommer däremot att omfatta skada kopplad till ID-stöld.

Läs mer om den kompletterande reseförsäkringen

Trygghetpaketet –  extra trygghet vid köp med ditt remember more-kort

I Trygghetspaketet har vi samlat några av de mest populära individuella tilläggsförsäkringarna i en produkt, enkelt och tryggt for dig. Från och med mars 2018 kommer även Trygghetspaketet att ingå i ditt re:member more-kort utan extra kostnad.

Läs mer om Trygghetspaketet

Den kompletterande reseförsäkringen och Trygghetspaketet leveras i samarbete med försäkrings-givare Europæiske Rejseforsikring, A/S CVR-nr 62 94 05 14, genom Europeiska ERV Filial, organisationsnummer 516410-9208. Tillsynsmyndighet är danska Finanstilsynet. EnterCard Group AB är registrerade som anknuten försäkringsförmedlare hos Bolagsverket.