sjalvriskskydd-hyrbil.jpg

Självriskskydd med re:member flex

Är du rätt försäkrad?

Logga in på

Mina Sidor

för att se, ändra och lägga till försäkringar.

I mars 2018 förnyade vi våra re:member-försäkringar. Det är nu inte längre  möjligt att lägga till eller förnya individuella tilläggsförsäkringar. Många av dessa har vi istället samlat i en kompletterande reseförsäkring och i Trygghetspaketet. Läs mer om det och hur det påverkar dig här

Om det under en utlandsresa, som är betalad med ditt re:member kreditkort, inträffar en ersättningsbar skada* i din permanenta bostad eller med din bil, lämnas ersättning för betald självrisk, dock högst 10 000 kr.

Om det inträffar en ersättningsbar skada under utlandsresa lämnas även ersättning för betald självrisk enligt hemförsäkringens reseskydd, högst 2 000 kr.

Skyddet gäller även om du på utlandsresan hyr en bil eller moped och betalar med ditt re:member kreditkort. Ersättning lämnas med högst 12 000 kr för betald självrisk till uthyrningsföretaget.

*Med ersättningsbar skada menas att din hem-/bil- eller hyrbilsförsäkring  ersatt en skada som till sin omfattning överstiger gällande självrisk.

Läs mer i villkoren för Försäkringar (öppnas i ett separat fönster)

Om olyckan är framme

Har du råkat ut för en skada som du behöver anmäla? Skadeanmälan registrerar du direkt på Europeiska ERVs hemsida.

re:member flex:  Årsavgift 0 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 39 kr). Årsräntan sätts individuellt och är 9,74%-24,74% (2020-01-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 14,67% vid betalning med e-faktura. Det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 506 kr (avbetalningsbelopp i snitt 1 792 kr/mån). Det sammanlagda beloppet och den effektiva räntan är uträknade utifrån ett exempel där krediten är återbetald på 12 månader, årsräntan är 17,24%, att 39 räntefria dagar utnyttjas samt att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag och pappersfaktura.

Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,75 % på valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 200 kr, men högst skulden på kontot. Avtalet gäller tillsvidare och ångerrätt gäller. För fullständiga villkor tryck här.

Kreditgivare: EnterCard Group AB (org nr 556673-0585) 105 34 Stockholm. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen.