Hur blockerar jag kortet för betalning på internet?

Om du vill blockera ditt kort för köp på internet kan du kontakta vår kundservice som hjälper dig med detta. Var uppmärksam på att alla dina köp över internet då blockeras. Det gäller även abonnemang som Spotify, Netflix osv. Om du senare önskar att öppna upp för internetköp är det bara att kontakta kundservice igen.