tips-kreditkort-kontoutdraget.jpg
 1. Start
 2. Kreditkort
 3. Såhär läser du kontoutdraget

Såhär läser du kontoutdraget

Logga in med mobilen

Har du laddat ner re:member appen?

Kom igång 

Tycker du att det är svårt att förstå vad som står på kontoutdraget? Här är guiden som gör siffrorna och de olika delarna begripliga. Kontoutdraget (som dessutom är fakturan) består av två delar, med sammanställningen överst och betalningsinformationen längst ner.

Kontoutdrag

 

 1. Kontonummer
  Det bankkonto som ditt kort är kopplat till.

 2. Kod till kortservice
  Den kod du ska uppge när du ringer till Kortservice. På Kortwebben kan du ändra koden till en kod du väljer själv. Har du valt en egen kod döljs denna på kontoutdraget.

 3. Lägst att betala
  Det lägsta beloppet du kan betala för den period som fakturan avser. Du kan själv välja om du vill betala in ett högre belopp och på så sätt minska din räntekostnad.        
                      
 4. Betala hela beloppet  
  Din totala skuld. “Betala hela beloppet” visar det belopp som du utnyttjat av krediten inklusive ränta och eventuella avgifter när kontoutdraget skrevs. Betalar du in hela detta belopp får du ingen räntekostnad och din skuld är nere på noll.

 5. Betalning oss tillhanda senast     
  Samma sak som ”Förfallodatum”, det vill säga det datum din betalning senast ska finnas hos EnterCard.

 6. Beviljad kredit/köpgräns        
  Den totala summan som du kan använda för att handla/betala med ditt kort. Beloppet minskar när du betalar med kortet och ökar igen när du gör en inbetalning.                  
     
 7. Kvar att utnyttja
  Det belopp som du har kvar att använda när kontoutdraget skrevs ut (se utskriftsdatum högst upp på kontoutdraget). Observera att om du betalat med kortet därefter är beloppet du har kvar att handla för lägre.      
                
 8. Förfallet belopp
  Summan av det belopp som skulle ha varit inbetalt sedan tidigare och som återstår att betala från tidigare månader.

 9. Skuld på föregående kontoutdrag Din totala skuld förra månaden (innan du betalade förra månadens faktura och innan de köp/uttag du gjort den här månaden).

 10.   Periodens köp/transaktioner samt avgifter 
  De köp och uttag du gjort sedan förra fakturan plus avgifter.

 11.   Periodens inbetalningar                                                 
  De inbetalningar du gjort under perioden.

 12.   Kontoutdragets aktuella skuld   
  Din totala skuld (samma belopp som under punkt 4).

 13.   Minus (-) = dig tillgodo
  Ett minustecken efter beloppet betyder att du har betalat in mer pengar till ditt konto än vad du har i skuld. Beloppet som visas är den summa som du kan utnyttja utöver din beviljade kredit/köpgräns.

 14.   OCR-nummer
  OCR-numret gör att vi ser att det är just din faktura som är betald. Numret måste alltid anges om du betalar din räkning via Internet. Alla inbetalningar till ditt konto har samma OCR-nummer.

Om det är något som ändå känns oklart, eller om du har andra frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

re:member flex:  Årsavgift 0 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 29 kr). Årsräntan sätts individuellt och är 9,74 %-24,74 % (2018-01-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 14,67 % vid betalning med e-faktura. Det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 506 kr (avbetalningsbelopp i snitt 1 792 kr/mån). Det sammanlagda beloppet och den effektiva räntan är uträknade utifrån ett exempel där krediten är återbetald på 12 månader, årsräntan är 17,24 %, att 39 räntefria dagar utnyttjas samt att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag och pappersfaktura.

Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,75 % på valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 200 kr, men högst skulden på kontot. Avtalet gäller tillsvidare och ångerrätt gäller. För fullständiga villkor tryck här.

Kreditgivare: EnterCard Group AB (org nr 556673-0585) 105 34 Stockholm. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen.